התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ ברשויות מקומיות

כ-45% מהחשמל הנצרך במגזר הרשויות המקומיות משמש להפעלת מערכות תאורת חוץ: תאורת רחובות, הארת שטחים ציבוריים ורמזורים.
על-פי נתוני המרכז לשלטון מקומי, פוטנציאל ההתייעלות בצריכת חשמל מתאורת חוץ נאמד בכ-30% לשנה.  במסמך יוצגו חסמים מרכזיים ליישום צעדים להתייעלות אנרגטית בתאורת חוץ ברשויות מקומיות, הכוללים: מחסור במידע ומודעות, קשיים ביישום טכנולוגיות חדשות, התכנות פוליטית, חסמים בתחום המימון והמכרזים ופיזור סמכויות בנושא בין משרדי הממשלה.

 

כתיבה: שירי בס ספקטור
אישור: שרון סופר, ראש צוות
12 בפברואר 2012. 

לקריאת המאמר המלא >

התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ ברשויות מקומיות